زمان انتشار: شنبه 9 دی 1391 - 10:18
کد خبر : 3317

نهضت سواد آموزی باتوجه به اين كه يك حركت دايم ومستمراست با باسوادي بايان نمي بذيرد

در ایام هفته نهضت سواد آموزی بارئیس آموزش و پرورش شفت  مصاحبه ای انجام داده ایم که از منظر شما می گذرد.


صبح شفت : لطفا برای مخاطبان ما مقداری از تاریخچه از نهضت  سواد آموزی  توضیح دهید ؟

بنده هم با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه مخاطبان  شما و همچنین همکاران  فرهنگی خودم باید  و  سالروزتشكيل نهضت سوادآموزي به فرموده ي حضرت امام در7ي ماه رابه همه ي آموزش ياران ونهضتيان تبريك وتهنيت عرض مي كنم .

اما بحث ازنهضت سوادآموزي مفهوم  لغوي نهضت يك فعاليت عميق وهمه جانبه كه مترادف يك جنبش عمومي است .

اهداف نهضت سوادآموزي تعالي انسان و رسالت انبيا با يادگيري شروع ميشود و حتي منشا و مبدا يادگيري خواندن براي فهميدن براي بهترزيستن براي انسان زيستن است .نهضت پديده ي سيال و مستمر كه حد و مرزي برايش رايج نيست و هميشه درحال بويش وتكامل دائم است .

اساسا دعوت اسلام با آموزش شروع ميشودباخواندن .درقران كريم داريم اقرا و قسم قران نكته ي عطفي براهميت علم آموزي است در آنجا كه قسم ياد ميكند به نور و قلم يا سخن بيامبر اسلام ميفرمايد علم را بجوييداگر در چين باشدو يا اين كه شرط آزادي اسراي جنگ را منوت به باسواد كردن مردم مدينه مي داند.اين زيبايي واقعيت علم ودانش درسخن امام علي (ع) به اوج خودميرسد آنجاكه مي فرمايد؛هركس كلمه اي را به من بياموزدمن رابنده ي خودكرده است.

درنظام اسلامي براي خداگونه شدن انسان كه اصول قانون اساسي اسلام است.خليفه شدن انسان چون در دانش و آگاهي امكان بذيرنيست پيوند بين دانش و اگاهي و نهضت همچنان كه دانش مرزي ندارد نهضت هم مرزي ندارد.

نهضت باتوجه به اين كه يك حركت دايم ومستمراست با باسوادي پايان نمي بذيرد.بلكه نهضت با دانش آگاهي بالاتري رابذيرفت.

درنهضت هدف صرفا نوشتن وخواندن نيست هدف رشدتعالي انسان است رشد تعالي مثل وقتي كه گياهي ميخواهدرشدكندبه خاك وآب وآفتاب مطلوبي نيازداردتاباری بيشتري بدهد.نهضت هم عين همان گياه است كه بايدهرروزمطلوب ترباشدبراي اينكه برنامه ريزي هاي نظام نيزتوجه بيشتري به آن داشته باشد.اولين قدم رابايدهمان آموزش ياران محترم بردارند.
صبح شفت: علت اصلی اندیشه با سواد  کردن مردم چه بوده است ؟
اولين انديشه درباره ي باسواد كردن مردم ازمحورهاي اقدامات مرحوم اميركبيربود.ژاپن دركمتراز5دقيقه 50سال توانست ريشه ي بي سوادي راازبيخ وبون بركند ولي متاسفانه باشهادت اميركبيراين طرح درقيام پانگرفت ورفته رفته به فراموشي سپرده شدتا اين كه مرحوم ميرزاكوچك دردوران حيات نهضت جنگل يكي ازاهداف نهضت راريشه كن كردن جهل وبي سوادي دانست وازهمين روي به ابراهيم فخرايي دستوردادكه مدارس چندكلاسه ابتدايي رادرشفت ؛فومن ودرصومعه سرادايركند.كه پس ازشهادت مرحوم ميرزاكوچك اين امربازهم متوقف  ماند.تااينكه درسال 1306باشيوه ي آموزش عمومي درسطح كشور به صورت قانون دولتي درآمد ولي متاسفانه اين طرح هيچ وقت به صورت جدي موردبررسي وتوجه  قرارنگرفت.وامربي سوادي لاينهل ماندتااينكه درپرتوطرح رئيس جمهورامريكا تحت عنوان سازمان ملي پيكاربابي سوادي راترويج داد.كلاس هاي شبانه تشكيل شدولي اين كلاس هاباتوجه به كميت ازكيفيت لازم برخوردارنشد .دردوراني كه تكنولوژي وفناوري به سرعت رشدميكندماهنوزازمعضل بي سوادي رهانشديم.درحالي كه درجهان امروز فقدان علم بي سوادي تلقي ميشودبايدبكوشيم كه نه درشعاربلكه درعمل ازفرصت هااستفاده كنيم .زمان رابه فرصت هاتبديل كنيم فرصت هاراازدست ندهيم.وباآسيب شناسي علل عدم موفقيت طرح ريشه كني بي سوادي راپيداكنيم وباتمام قواوبابهره گيري ازهمه ي ابزارهااين معضل راازوطن مان ريشه كن كنيم .
صبح شفت :عملکرد شما در این زمینه چگونه بوده است ؟
مطالبي كه درعملكرددوره ي خودم شروع كرديم حدود63كلاس امسال تشكيل داديم.جمع سوادآموزان مادر63كلاس 617نفراند.63كلاس 18كلاس دوره ي سوادآموزي است 5كلاس دوره ي تكميلي است و26كلاس دوره ي تعيين است و14كلاس دوره ي انتقال است تعدادروستاهاي تحت پوشش امرسوادآموزي در97روستاكه حضورفعال ماداشته ايم وهم كارشناسان نهضت ماهم داشته اند.155نفرزير50سال الان درحال سوادآموزي هستند.طرح هاي قابل اجرايك اجراي تفاهم نامه هاباكميته ي امدادحضرت امام داريم..بسيج سازندگي داريم .مدارس غيردولتي وپيش دبستاني داريم.مادرهمين چهارماه اجراي مسابقه دقايقي  قران باآموزش ياران نهضت داشتيم والان هم مسابقه ي خاطره نويسي درحال اجراهست.تعدادآموزش ياران فعال ما15نفرهستند.تعدادآموزش دهندگان فردبه فرد125نفرهستند.برگزاري امتحانات بين سوادآموزان وكلاس هاي آموزش هاي فردبه فردداشتيم.ثبت نام سوادآموزان توسط مديران مجتمع آموزش وپرورش الان داريم.اجراي طرح شناسايي بين روستاهاوشهرتوسط مديران مدارس داريم .بازيدازكلاس هاومجتمع آموزشي وپرورش توسط كارشناسان سوادآموزي شهرستان داريم.بي سوادمحض دراين شهرستان مانداريم .همه راشناسايي وتحت پوشش سوادآموزي برده ايم .فقط منتظرآمارسرشناسايي جديدسال91هستيم.
صبح شفت:نظرشخصي خودرادرموردهمكاري دیگر نهادها با شما چگونه است؟
فرماندهي وبخشدارهاودهيارهاباماهمكاري مي كنند.ما نامه زديم وآن ها هم براي جمع آوري به ما كمك كردند.

اخبار مرتبط
 1. منظور افتخاری مازندران بود؛ اشتباه لفظی سوء تعبیر را به دنبال داشته است
 2. سطح سواد نماینده نباید اینقدر پایین باشد/ آقای نماینده به فکر پیشرفت حوزه انتخابیه خودش باشد
 3. گزارش تصویری/ مانور دوگانه سوز نمودن نانوایی های شفت
 4. کل ایران جویبار را پایتخت کشتی ایران میداند نماینده شفت و فومن قائمشهر را!!
 5. گزارش تصویری/ واژگونی پراید به داخل رودخانه در شفت
 6. مشغول بررسی رانش زمین در منطقه هستیم/ روند پیگیری را به اطلاع عموم خواهیم رساند
 7. برخورد با خودرو جوان 36 ساله را در نصیرمحله به کام مرگ کشاند
 8. برای رسیدن تیربرق باید تا ساعت 12صبر می کردیم / نکات ایمنی در استفاده از چوب توسکا لحاظ شد
 9. افتخاری فروشی نیست/ مردم شفت و فومن نیاز به قیم ندارند
 10. با برخورد فیزیکی مخالفم/ عضویت در کمیسیون عمرانی با تاکید رهبری معظم انقلاب بوده است
 11. شرکت تمامی خانوارهای «تانی محله» در سرشماری اینترنتی نفوس مسکن
 12. برای کار سیاسی به احمدسرگوراب نیامده ام/ از عمق محرومیت این بخش باخبرم
 13. خوشحالم که فردی از همین منطقه بخشدار احمدسرگوراب شد/ حرف های زیادی در دل دارم
 14. لزوم توجه به نیروهای بومی در انجام پروژه های شهرستانی
 15. گزارش تصویری/ مراسم تودیع و معارفه بخشدار احمدسرگوراب
 16. بخشدار جدید احمدسرگوراب معارفه شد
 17. آیا رییس اداره محیط زیست شفت در حوادث سال 88 نقش داشته است؟
 18. هرآمدی رفتی در پیش دارد!
 19. بخشدار جدید احمدسرگوراب فردا معارفه می شود
 20. یک خانم نصیر محله ای برنده جایزه سرشماری اینترنتی شد