زمان انتشار: چهارشنبه 6 دی 1391 - 15:29
کد خبر : 3281

فرماندار شفت: فتنه گران به تاریخ پیوسته اند ومایه عبرت دیگران شدند

جواد شفیعی ثابت فرماندار شفت  در گفتگو با صبح شفت به مناسبت 9 دی گفت: حضور اکثریت مردم ایران در این روز نشان داد که بر خلاف طول تاریخ ، اگثریت با حق طلبان و هدایت یافتگان است

 

صبح شفت :  توضيحاتي درخصوص قانون شکني وقانون گريزي جريان فتنه ارائه دهيد.
وقتي افراد مي پذيرندکه براساس ضوابطي واردعرصه انتخابات شوند؛وقتي الزامات رعايت قانون را نمي پذيرند؛ازديدگاه مردم وحاکميت قانون گريزي شکل مي گيرد.جريان فتنه؛ازآنجاييکه اساساً بادشمنان ملت همگام شدند به دنبال نيات پليدشان بودندکه سلب آسايش وامنيت از مردم را زمينه سازي و درمقطعي ايجاد کردندکه همين موضوع مهم سبب طرد آنها ازسوي ملت شد.

صیح شفت :به نظرشما براندازي نرم توسط دشمن ازچه سالي طراحي شده بود؟
اساساً اززمان پيروزي شکوهمندانقلاب اسلامي؛جنگ نرم دشمن همزمان با ترفندهاي مختلف در دستورکارقرار داشت.ضمن اينکه رهبرمعظم انقلاب نيز طي اين سالها بطور مداوم برجنگ نرم وفرهنگي دشمن تأکيد داشتند وتذکرات لازم را داده بودند که به تعبيرمعظم له:«از اول انقلاب تا امروز درحوادث گوناگون،حوادثي که بعضي از آنهامي توانست يک ملت را،يک نظام را ازجا بکند، مي توانست يک کشور رادچار درياي طوفاني بکند که ندانند چه مي کنند و چه بايد بکنند.همين طورکه مي بينيم دربعضي کشورهاي همسايه مان؛براي اين کشورچه پيش آمد،اما اين کشتي استوار که متکي به ايمان هاي شما،اراده شما،به دل نوراني شمابه ذکر خدا متکي بود،در اين طوفان هاي گوناگون ؛اندک اضطرابي پيدانکرد.اين نشانه رحمت الهي است؛اين نشانه تفضلات خداوند به شما ملت عزيز است»

صبح شفت :در خصوص حرمت شکني روزعاشورا وحمايت سران فتنه از اين حرمت شکني توضيحاتي بفرماييد.
از آنجاييکه محور انقلاب ما برپايه حماسه عاشورا وقيام اباعبدا…الحسين(ع) بوده وهمواره ملت ما خود را مقيد به عزاداري ايام محرم درمساجد ؛تکايا وحسينيه ها مي دانند؛حال وقتي مزدوران فتنه در روز عاشورا در چند نقطه تهران دست به آشوب زده، خیمه های عزاداری امام حسین (ع) را به آتش کشیدند، پرچم های مزین به نام آن حضرت را پاره کرده و با چوب و چماق به بعضی هیئت های عزاداری یورش برده و تعدادی از عزاداران را مضروب کردند؛ حتی صفوف نمازگزاران روز عاشورا را با پرتاب سنگ مورد تهاجم قرار دادند؛ همچنين منافقین مزدور و بهائیان با سوء استفاده از فتنه گران سبز در روز عاشورا اوج شقاوت خود را به نمایش گذاشتند و حتي رقصیدند؛در حالي که سران فتنه نه تنها این حرکات را محکوم نکردند،بعضی از آنان با صدور بیانیه هايی اَعمال هتاکانه طرفداران خود را تظاهرات مسالمت آمیز عده ای خداجو عنوان نمودند!!اصلاً بحث اينها ضربه به حکومت اسلامي؛اعتقادات وارزشهاي ديني مردم بود که خوشبختانه با روشنگري هاي رهبر عالم وفرزانه انقلاب؛مردم نيز هوشيارانه جلوي اين فتنه گران در حماسه 9دي ايستادند.

صبح شفت : مهمترين عوامل تأثيرگذار وزمينه ساز حماسه 9دي ومهار فتنه 88 رابيان کنيد.
چهار عامل را می‌توان به‌عنوان عوامل زمينه‌ساز حماسه 9 دي و مهار فتنه 88 مورد توجه قرار داد؛ اين چهار عامل عبارت است از:ايمان و باورهای اعتقادی مردم، رهبری الهی و هوشمندانه مقام معظم رهبری، بصيرت ملت ايران و عاشورای حسيني.
حضور مردم در عرصه‌های مختلف از اعتقادات و باورهای دينی آنها سرچشمه می‌گيرد.ملت مسلمان ايران همواره بر اعتقادات خود پايبندبودند،حتي برخي از کساني که درابتدا همراه فتنه گران بودند وقتي مطلع شدندکه مطالبات سران فتنه اصلاً مرتبط با انتخابات نيست وبطور مستقيم نظام اسلامي را نشانه گيري کرده اند؛از خود عکس العمل نشان دادند.ملت ما همواره درطول تاريخ ثابت  کرده اند که تا پاي خون وجان براي اسلام عزيزجانفشاني خواهندکرد؛ضمن اينکه خطبه هاي تاريخي حضرت آقا در نمازجمعه تهران آغازگرحماسه 9دي بودبايد اين نکته را هم يادآورشوم که مردم ايران درسخت ترين شرايط ازکربلا،عاشورا و اباعبدالله(ع) قدرت گرفته‌اند و درون مايه همه حرکت‌های انقلابی و نهضتی مردم عاشورای حسينی بوده است. واقعيت اين است هيچ رويداد و حادثه ای نمی توانست مثل حادثه روز عاشورا ملت ايران را در 9 دی به حرکت درآورد.
بنابرايـن احساسی که در 9 دی بـه جريـان افتاد با روح عاشورايی در آميخته شد. عاشورا ستيزی، پرده دری و حرمت شکنی ها در روز عاشورا مردم را به اين رساند که با يک جريان منحرف از جنس لشکر ابن زياد روبرو هستند. که همزمان با شهادت               ابی عبدا… الحسين (ع) و ياران آن حضرت پرچم های عزای آن حضرت به آتش کشيده می شود. وقتی مسأله امام حسين(ع) و عاشورا به ميان آمد اين تحرک عمومی و حرکت عظيم بوجود آمد و آميخته شدن حرکت فتنه با عاشورا ضربه به فتنه را نهايی کرد.

صبح شفت :بصيرت وبيداري ملت ايران تاچه حدي درمهار فتنه 88 تأثيرگذار بوده است؟
اصل مهار فتنه وفتنه گران وشکل گيري حماسه9دي نيزبر پايه بصيرت ملت بنانهاده شده بود. از ابتداي پيروزي شکوهمندانقلاب اسلامي ايران همواره بصيرت مردم همراه با رهبري عالم،سبب شده که نظام مقدس جمهوري اسلامي پايداربماند.ضمن اينکه اين بصيرت را مديون خون شهدا و امام شهدا هستيم که برکاتش در زندگي ما و اهتزاز پرچم پرافتخار ميهن عزيزمان مشهود است.
حضور اکثریت مطلق مردم در 9 دی 88 نشان داد که در جمهوری اسلامی ایران بر خلاف طول تاریخ، اکثریت با حق طلبان و هدایت یافتگان است و ضلالت و گمراهی در اقلیتی است که حتی از کمک های بیگانگان نیز طرفی نبسته ونمی بندند.وقتی بصیرت باشد، غبار آلودگی فتنه نمی‌تواند كسي را گمراه کند و به اشتباه بیندازد. اگر بصیرت نباشد، انسان ولو با نیت خوب، گاهی در راه بد قدم  می نهد.مثلاً در جبهه جنگ اگر راه را بلد نباشیم،نقشه خوانی بلد نباشیم، اگر قطب‌نما نداشته باشیم، یک وقت می‌بینیم در محاصره دشمن قرار گرفته‌ایم؛ راه را عوضی مي رويم و دشمن بر ما مسلط می‎شود. این قطب نماي مورد نياز همان بصیرت و بيداري است.

صبح شفت :با توجه به اينکه اکنون انتخابات جديدي در پيش رو است چگونه مي توانيم از گذشته عبرت بگيريم؟
اکنون فتنه گران به تاریخ پیوستند و مایه عبرت آیندگان شدند. دست کم عبرتی که در حال حاضر سیاسيون می توانند و بایست از فتنه سال 88 بگیرند این است که در دوران تبلیغات انتخابات نگذارند جامعه دوقطبی شود. همچنين از کشانده شدن خودپرستي ها و حزب پرستي ها به بعد از انتخابات پیشگیری کرده و رسانه ها آگاهی های ضروری را پیشاپیش به جامعه ارائه دهند.
از طرفي نقشه راه را حضرت آقا نشان داده اند:«عدم ورود زودهنگام به فضاي انتخابات؛ حفظ آرامش سياسي؛ بصيرت؛ پرهيز از افراط و تفريط در دوستي ودشمني و…» محورها و توصيه هايي است که معظم له براي انتخابات پيش رو فرموده اند و همه ما خود را ملزم به رعايت آنها مي دانيم؛چرا که راه عاقبت به خيري التزام به اين فرامين است.
صبح شفت : در خصوص پرچمداري جمهوري اسلامي ايران در بيداري اسلامي ومقابله با نظام سلطه درجهان اسلام توضيحاتي ارائه بفرماييد.
نقش جمهوري اسلامي در بيداري جهان اسلام وتقابل با ظلم؛سلطه وسلطه گري غيرقابل انکار است.اصولاً سياست جمهوري اسلامي ايران حمايت از اسلام و اسلام گرايي ومظلومان عالم و دفاع از کرامت انساني و آزادگي در جهان است و شعار وحدت جهان اسلام وپرچم داري وحدت اسلامي را سر مي دهد.ضمن اينکه رياست ايران بر اجلاس عدم تعهد ظرفيت هاي خوبي را براي اين پرچمداري واشاعه فرهنگ ديني و اسلامي و انتشار فرهنگ اهل بيت(سلام ا…عليه) فراهم نموده است.من در انتها اين جمله از مقام معظم رهبري را خدمتتان عرض مي کنم؛معظم له در ديدار حاضرين در اجلاس جهاني جوانان وبيداري اسلامي فرمودند:« اين قرن، قرن اسلام است.»

اخبار مرتبط
 1. پاک سازی نقاط آلوده و مقابله با خرده فروشان مواد مخدر شفت
 2. منظور افتخاری مازندران بود؛ اشتباه لفظی سوء تعبیر را به دنبال داشته است
 3. سطح سواد نماینده نباید اینقدر پایین باشد/ آقای نماینده به فکر پیشرفت حوزه انتخابیه خودش باشد
 4. گزارش تصویری/ مانور دوگانه سوز نمودن نانوایی های شفت
 5. کل ایران جویبار را پایتخت کشتی ایران میداند نماینده شفت و فومن قائمشهر را!!
 6. گزارش تصویری/ واژگونی پراید به داخل رودخانه در شفت
 7. مشغول بررسی رانش زمین در منطقه هستیم/ روند پیگیری را به اطلاع عموم خواهیم رساند
 8. برخورد با خودرو جوان 36 ساله را در نصیرمحله به کام مرگ کشاند
 9. برای رسیدن تیربرق باید تا ساعت 12صبر می کردیم / نکات ایمنی در استفاده از چوب توسکا لحاظ شد
 10. افتخاری فروشی نیست/ مردم شفت و فومن نیاز به قیم ندارند
 11. با برخورد فیزیکی مخالفم/ عضویت در کمیسیون عمرانی با تاکید رهبری معظم انقلاب بوده است
 12. شرکت تمامی خانوارهای «تانی محله» در سرشماری اینترنتی نفوس مسکن
 13. برای کار سیاسی به احمدسرگوراب نیامده ام/ از عمق محرومیت این بخش باخبرم
 14. خوشحالم که فردی از همین منطقه بخشدار احمدسرگوراب شد/ حرف های زیادی در دل دارم
 15. لزوم توجه به نیروهای بومی در انجام پروژه های شهرستانی
 16. گزارش تصویری/ مراسم تودیع و معارفه بخشدار احمدسرگوراب
 17. بخشدار جدید احمدسرگوراب معارفه شد
 18. آیا رییس اداره محیط زیست شفت در حوادث سال 88 نقش داشته است؟
 19. هرآمدی رفتی در پیش دارد!
 20. بخشدار جدید احمدسرگوراب فردا معارفه می شود