زمان انتشار: شنبه 18 آذر 1391 - 12:11
کد خبر : 3040

شانزدهم آذرروزدانشجو برتمامی دانشجویان گرامی بادشانزدهم آذرروزدانشجو برتمامی دانشجویان گرامی باد

ازمهمترین حرکت های سیاسی ،اعتراض دانشجویان در16آذر1332به  اعتراض  به سفرنیکسون ورودمعاون رئیس جمهورامریکاتظاهراتی کردندو پلیس سه تن ازآنان رابهقتل رساندوآیت الله کاشانی نیزدرمخالفت باقرارداد نفت که دولت زاهدی باکنسرسیوم منعقد ساخت،اعلامیه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل صادرکردواعتراض خودرااعلام کرد،اما هیچ یک ازاین اقدامات سودی نداشت . نقطه ی اوج آن رامی توان دراشغال لانه جاسوسی امریکا در13آبان 1358مشاهده  کرد.جنبش دانشجویی رامی توان درسه مرحله چنین تبیین کرد.درمرحله ی اول،جنبش دانشجویی باجریان روشن فکری پیوند خورده وازاین منبع برخاسته وبه آن وابسته است .هرچند،حرکت دانشجویی درعین حال،به دلیل اقتضائات جوانی ،دارای روحی پاک وبه دورازخدعه ها وفریب های سیاسی کاران بود.درمرحله دوم وبااوج گیری انقلاب اسلامی درسال 1356و57،جنبش روشن فکری ودانشجویی که خودراپیش تاز جنبش سیاسی می پنداشت ،ناگهان خودراعقب مانده یافت.حرکت عظیم مردم دراعتراض علیه رژیم،خرده احزاب وگروه های سیاسی ونیزجریان روشن فکری وجنبش دانشجویی رابه تعجب واداشت وآنان رابه اعلان موضع فراخواند.دراین شرایط واحوال،جریان روشن فکری ،عمدتا کلاف سردرگمی بودکه چندان به عمق،گستره وماندگاری قیام باورنداشت وبه گونه های مختلف سعی میکرد که آن راحرکتی کورتعبیر کند.درمرحله سوم ،اهمیت وحرمت حرکت سیاسی دانشجویی درآن بودکه خودراازبند روشن فکری گسست وازهمراهی بامردم،احساس شرم وآزرم نکردوپابه پای مردم پیش آمدوبرای خود افتخاری عظیم درتاریخ سیاسی ایران کسب کرد.

اخبار مرتبط
 1. کل ایران جویبار را پایتخت کشتی ایران میداند نماینده شفت و فومن قائمشهر را!!
 2. گزارش تصویری/ واژگونی پراید به داخل رودخانه در شفت
 3. مشغول بررسی رانش زمین در منطقه هستیم/ روند پیگیری را به اطلاع عموم خواهیم رساند
 4. برخورد با خودرو جوان 36 ساله را در نصیرمحله به کام مرگ کشاند
 5. برای رسیدن تیربرق باید تا ساعت 12صبر می کردیم / نکات ایمنی در استفاده از چوب توسکا لحاظ شد
 6. افتخاری فروشی نیست/ مردم شفت و فومن نیاز به قیم ندارند
 7. با برخورد فیزیکی مخالفم/ عضویت در کمیسیون عمرانی با تاکید رهبری معظم انقلاب بوده است
 8. شرکت تمامی خانوارهای «تانی محله» در سرشماری اینترنتی نفوس مسکن
 9. برای کار سیاسی به احمدسرگوراب نیامده ام/ از عمق محرومیت این بخش باخبرم
 10. خوشحالم که فردی از همین منطقه بخشدار احمدسرگوراب شد/ حرف های زیادی در دل دارم
 11. لزوم توجه به نیروهای بومی در انجام پروژه های شهرستانی
 12. گزارش تصویری/ مراسم تودیع و معارفه بخشدار احمدسرگوراب
 13. بخشدار جدید احمدسرگوراب معارفه شد
 14. آیا رییس اداره محیط زیست شفت در حوادث سال 88 نقش داشته است؟
 15. هرآمدی رفتی در پیش دارد!
 16. بخشدار جدید احمدسرگوراب فردا معارفه می شود
 17. یک خانم نصیر محله ای برنده جایزه سرشماری اینترنتی شد
 18. 6 تن چوب قاچاق در شفت توقيف شد
 19. سرشماری اساس توسعه کشور/ سرشماری رایگان مددجویان در کمیته امداد شفت
 20. رئیس جدید پلیس راهور شهرستان شفت معارفه شد