زمان انتشار: دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 - 15:17
کد خبر : 10950

حضور رهبر انقلاب در مراسم افتتاحیه‌ی اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی

اجلاس علما و بيداری اسلامی صبح امروز (دوشنبه) با حضور صدها نفر از علما، انديشمندان، نخبگان و روحانيون برجسته جهان اسلام و با سخنان آيت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، آغاز بكار كرد


حضرت آيت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در سخنان مهمی در اين اجلاس ضمن آسيب شناسی نهضت های بيداری اسلامی در شمال آفريقا و منطقه از پنج منظرِ لزومِ”حفظ مرجعيت پايگاههای دينی”، “ترسيم هدف بلند مدت”، “پرهيز از تجربه تلخ دل خوش كردن به وعده های غرب”، “هوشياری در قبال توطئه ايجاد درگيری خونين فرقه ای، مذهبی و قومی” و “فراموش نكردن موضوع فلسطين بعنوان شاخص اساسی و محك نهضت ها”، تاكيد كردند: “ايستادگی بر سر اصول اسلامی” و “حضور مردم در صحنه”، دو عامل اصلی و كليدی است كه موجب خنثی شدن همه توطئه ها، ترفندها و مكر دشمنان خواهد شد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای در ابتدای سخنان خود، بيداری اسلامی را پديده‌ی شگرفی خواندند كه اگر سالم بماند و ادامه يابد، زمينه ساز سربرآوردنِ تمدن‌اسلامی در چشم‌اندازی نه چندان دور دست، خواهد بود.
ايشان با اشاره به وحشت سخنگويان جبهه‌ی استكبار و ارتجاع، ‌از به زبان آوردن نام بيداری اسلامی خاطر نشان كردند: بيداری اسلامی اكنون حقيقتی است كه تقريباً در سراسر دنيای اسلام ميتوان نشانه‌های آن را ديد و بارزترين نشانه‌ی آن، اشتياق افكار عمومی و بويژه قشرهای جوان، به احياء مجد و عظمت اسلام و آشكار شدن چهره‌ی وقيح و ستمگر و مستكبر دولتهای سلطه گر است.
رهبر انقلاب اسلامی ابعاد اين بيداری مبارك را بسيار گسترده‌ و دارای امتدادی رمزگونه دانستند و افزودند: همواره تحقق معجزگونه وعده‌های الهی، نشانه‌ی اميدبخشی است كه تحقق وعده‌های بزرگتر را نويد ميدهد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای با بيان نمونه های قرآنی از تحقق وعده های الهی كه زمينه ساز تحقق وعده های بزرگتر بوده اند، آنها را تاكتيك ربوبی خواندند و تاكيد كردند: پيروزی انقلاب اسلامی در ايران يك نمونه آشكار از اين تاكتيك ربوبی است زيرا آن روز كه اسلام در ايران پيروز شد و توانست دژ آمريكا و صهيونيزم را در يكی از حساسترين كشورهای اين منطقه‌ی بسيار حساس، فتح كند اهل عبرت و حكمت دانستند كه اگر صبر و بصيرت را به كار گيرند فتوحات ديگر پی‌درپی فرا خواهد رسيد، كه البته، فرا رسيد.
ايشان با تاكيد بر اينكه پيروزی انقلاب اسلامی و تحقق واقعيتهای درخشان آن، در سايه‌ی اعتماد به وعده‌ی الهی و صبر و مقاومت و استمداد از خداوند بوده است، افزودند: امروز اين تجربه‌ی گرانبها در دسترس ملتهایی است كه در برابر استكبار و استبداد قد علم كرده و توانسته‌اند حكومتهای فاسد وگوش به فرمان و وابسته به آمريكا را سرنگون ساخته يا متزلزل كنند.
رهبر انقلاب اسلامی بعد از بيان اين مقدمه به آسيب شناسی بيداری اسلامی و تهديدهای پيش روی نهضت های منطقه، پرداختند.
نقش برجسته، تاثير گذار و هدايتگر علمای دين و مصلحان دينی در تحولات بزرگ و حركت های اصلاحی منطقه و كشورهای اسلامی اولين نكته ای بود كه حضرت آيت‌الله خامنه‌ای به آن اشاره كردند.
رهبر انقلاب اسلامی با يادآوری وظيفه‌ی سنگين عالمان دين در اين خصوص، تاكيد كردند: علمای دين و رجال ديندار و دين‌مدار، ‌بايد بشدت مراقب و دقيق باشند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تلاش مزدوران و وابستگان آمريكا و صهيونيسم برای تراشيدن مرجعيت های فكری نامطمئن و همچنين آلوده كردن اهل دين و تقوا، خاطر نشان كردند: نشستن بر سفره‌ی رنگين متاع دنيا وآلوده شدن به صله و احسان صاحبان زر و زور و نمك‌گير شدن در برابر طاغوتهای شهوت و قدرت، خطرناكترين عامل جدایی از مردم و از دست دادن اعتماد و صميميت آنها است.
دومين نكته ای كه رهبر انقلاب در آسيب شناسی بيداری اسلامی به آن اشاره كردند، لزوم ترسيم هدف بلندمدت و نهايی برای بيداری اسلامی بود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای تأكيد كردند: اين هدف نهایی، نميتواند چيزی كمتر از «ايجاد تمدن درخشان اسلامی» باشد.
ايشان با تاكيد بر اينكه نبايد با نگاه شتابزده و يا بدبينانه به اين چشم‌انداز نگريست، در تبيين لوازم تمدن سازی اسلامی، افزودند: استقرار حكومت مردمی بر اساس‌ قوانين برگرفته از قرآن، اجتهاد و پاسخگویی به نيازهای نو به نوِ بشر، پرهيز از تحجر و ارتجاع و بدعت و التقاط، ايجاد رفاه و ثروت عمومی، استقرار عدالت، رهايی از اقتصاد مبتنی ‌بر ويژه‌ خواری و ربا و تكاثر، گسترش اخلاق انسانی، دفاع از مظلومان عالم، تلاش و كار و ابتكار، و شكستن حلقه انحصارات علمی و اقتصادی و سياسی قدرتهای سلطه گر از شاخصه های تمدن اسلامی است.
توجه به تجربه تلخ و دهشتناك تبعيت از غرب در سياست و اخلاق و رفتار و سبك زندگی، سومين نكته ای بود كه رهبر انقلاب اسلامی در بيان تهديدهای پيش روی نهضت های بيداری اسلامی مطرح كردند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای با اشاره به آفات مهلكِ بيش از يك قرن تبعيت كشورهای اسلامی از فرهنگ و سياست دولتهای مستكبر، از جمله وابستگی و ذلت سياسی، فلاكت و فقر اقتصادی، سقوط فضيلت و اخلاق، و عقب‌ماندگی خجلت‌آور علمی افزودند: وعده‌ها و وعيدهای آمريكا و غرب نبايد در تصميم‌ها و اقدامهای نخبگان سياسی و در حركت عظيم مردمی اثر بگذارد.
ايشان خاطر نشان كردند: دولت ها و حكومت هايی كه در طول ساليان به وعده‌های آمريكا دل خوش كردند و تسليم مستكبران بودند، نتوانستند گِرهی از كار ملت خود بگشايند يا ستمی را از خود يا ديگران بر طرف كنند؛ و حتی نتوانستند از ويرانی يك خانه‌ی فلسطينی در سرزمينی كه متعلق به فلسطينيان است، جلوگيری كنند.
نكته‌ی چهارمی كه رهبر انقلاب اسلامی به ان اشاره كردند، تهديد خطرناكِ تبديل نهضت های بيداری اسلامی به معارضه‌های خونين فرقه‌ئی و مذهبی و قومی و ملّی بود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای گفتند: اين توطئه هم‌اكنون از سوی سرويسهای جاسوسی غرب و صهيونيزم با كمك دلارهای نفتی و سياستمداران خودفروخته، از شرق آسيا تا شمال آفريقا و بويژه در منطقه‌ی عربی، با جديت و اهتمام دنبال ميشود و پولی كه ميتوانست در خدمت بهروزی خلق خدا باشد، خرج تهديد و تكفير و ترور و بمب‌گذاری و ريختن خون مسلمانان و برافروختن آتش كينه‌های دراز مدت شده است.
ايشان با تاكيد بر اينكه نگاه هوشمندانه به صحنه‌ی درگيريهای داخلی، دست دشمن را در پس اين فاجعه‌ها به روشنی نشان ميدهد، تأكيد كردند: وظيفه مصلحان و نخبگان دينی و سياسی در اين ماجرا بسيار سنگين است.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شرايط ليبی، مصر، تونس، سوريه، پاكستان، عراق و لبنان افزودند: تبليغات غرب و رسانه‌های منطقه‌ای وابسته و مزدور، جنگ ويرانگر در سوريه را نزاع شيعه و سنّی وانمود ميكند و حاشيه‌ی امنی برای صهيونيستها و دشمنان مقاومت در سوريه و لبنان پديد می‌آورد، درحاليكه دو طرف نزاع در سوريه، نه سنّی و شيعه، بلكه طرفداران مقاومت ضدصهيونيستی و مخالفان آنند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای به مسائل بحرين نيز اشاره كردند و گفتند: در بحرين، اكثريتی مظلوم كه سالهای متمادی از حق رأی و ديگر حقوق اساسی يك ملت، محروم بوده، به مطالبه‌ی حق خود برخاسته‌اند، اما چون اين اكثريت مظلوم، شيعه‌اند و حكومت جبارِ سكولار، متظاهر به سنی‌گری است، دستگاههای تبليغاتی اروپا و آمريكا و هم پياله های آنها در منطقه، آن را نزاع شيعه و سنی جلوه می دهند.
ايشان با طرح اين سوال كه آيا اين تصوير، حقيقت ماجرا است؟ تأكيد كردند: اين مسايل است كه علمای دين و مصلحان منصف را به تأمل و دقت و احساس مسئوليت فراميخواند و شناختن هدفهای دشمنان در عمده كردن اختلافات مذهبی و قومی و حزبی را بر همه فرض می‌سازد.
پنجمين و آخرين نكته ای كه رهبرانقلاب اسلامی بعنوان شاخص و محك شناخت درستی مسير نهضت های بيداری اسلامی بيان كردند، چگونگی موضعگيری آنان در قبال مسأله‌ی فلسطين بود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای تأكيد كردند: هر كس كه شعار آزادی قدس شريف و نجات ملت فلسطين و سرزمين فلسطين را نپذيرد و يا به حاشيه ببرد و به جبهه‌ی مقاومت پشت كند، متهم است.
ايشان افزودند: امت اسلامی بايد در همه جا و همه وقت، اين معيار و شاخص نمايان و اساسی را مدنظر داشته باشد.
رهبر انقلاب اسلامی در بخش پايانی سخنان خود در همايش علما و بيداری اسلامی، “ايستادگی بر سر اصول اسلامی” و “حضور مردم در صحنه” را دو عامل اساسی برای خنثی شدن توطئه دشمنان برشمردند و خاطر نشان كردند: اين دو عامل در همه جا كليد فتح و فرج است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌ای تحقق اين دو عامل را منوط به “ايمان صادقانه به وعده‌ی الهی” و “تلاش مخلصانه و تبيين صادقانه” دانستند و افزودند: ملتی كه صدق و صميميت پيشوايان را باور كند، صحنه را از حضور پر بركت خود رونق می‌بخشد؛ و هر جا كه ملت با عزم راسخ در صحنه بماند هيچ قدرتی توان شكست دادن آن را نخواهد داشت.
در پایان سخنان رهبر انقلاب اسلامی در اجلاس علما و بیداری اسلامی، ایشان با حضور در جمع علما، نخبگان و متفكران از نزدیك با آنان دیدار و گفتگو كردند.

اخبار مرتبط
 1. گزارش تصویری/ برگزاراری انتخابات دانش آموزی در شفت
 2. برای رویش راهی است حتی در سخت ترین شرایط/ هر قدر مسئولان کم گذاشتند، خداوند برای شفت سنگ تمام گذاشته است
 3. پاک سازی نقاط آلوده و مقابله با خرده فروشان مواد مخدر شفت
 4. منظور افتخاری مازندران بود؛ اشتباه لفظی سوء تعبیر را به دنبال داشته است
 5. سطح سواد نماینده نباید اینقدر پایین باشد/ آقای نماینده به فکر پیشرفت حوزه انتخابیه خودش باشد
 6. گزارش تصویری/ مانور دوگانه سوز نمودن نانوایی های شفت
 7. کل ایران جویبار را پایتخت کشتی ایران میداند نماینده شفت و فومن قائمشهر را!!
 8. گزارش تصویری/ واژگونی پراید به داخل رودخانه در شفت
 9. مشغول بررسی رانش زمین در منطقه هستیم/ روند پیگیری را به اطلاع عموم خواهیم رساند
 10. برخورد با خودرو جوان 36 ساله را در نصیرمحله به کام مرگ کشاند
 11. برای رسیدن تیربرق باید تا ساعت 12صبر می کردیم / نکات ایمنی در استفاده از چوب توسکا لحاظ شد
 12. افتخاری فروشی نیست/ مردم شفت و فومن نیاز به قیم ندارند
 13. با برخورد فیزیکی مخالفم/ عضویت در کمیسیون عمرانی با تاکید رهبری معظم انقلاب بوده است
 14. شرکت تمامی خانوارهای «تانی محله» در سرشماری اینترنتی نفوس مسکن
 15. برای کار سیاسی به احمدسرگوراب نیامده ام/ از عمق محرومیت این بخش باخبرم
 16. خوشحالم که فردی از همین منطقه بخشدار احمدسرگوراب شد/ حرف های زیادی در دل دارم
 17. لزوم توجه به نیروهای بومی در انجام پروژه های شهرستانی
 18. گزارش تصویری/ مراسم تودیع و معارفه بخشدار احمدسرگوراب
 19. بخشدار جدید احمدسرگوراب معارفه شد
 20. آیا رییس اداره محیط زیست شفت در حوادث سال 88 نقش داشته است؟