پیشنهاد سردبیر

  • 7 دی و سکوت سنگین شفت؛

    شفت غرق در بی توجهی مدیرانش

    اگر مردم شهر دیگری اینقدر با بصیرت بودند و چنین کاری میکردند الان کنگره ها و مرسمات برگزار می کردند اما در شفت چنین خبری نیست و اصولا کسی مطلع نیست یا کلا برای کسی…