سیاسی

  • سلیمی درتشریح نشست کمیسیون شوراها:

    تعداد ۴۰ نماینده به مجلس شورای اسلامی اضافه خواهند شد

    سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: با توجه به اینکه کلیات افزایش تعداد نمایندگان مجلس در کمیسیون به تصویب رسیده فلذا می‌توان 40 نماینده را می‌توان به تعداد نمایندگان مجلس افزود.

  • رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شفت :

    ۱۲ اصله چوب قاچاق جنگلی در شفت کشف و ضبط شد

    رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شفت از کشف و ضبط ۱۲ اصله چوب جنگلی قاچاق و دستگیر دو نفر توسط مأموران یگان حفاظت این اداره در شهرستان خبرداد.

چندرسانه ای