سیاسی

  • چه کسی جرات دارد بگوید من نمی توانم؟

    اگر قرار باشد فردی از آشناها و فک و فامیل جذب شوند به شکل شرکتی، تبصره سه و چهار باید مشغول به کار شوند تا بعدا ببینم چه پیش می آید.همه همکارانم باید نان و…

  • شفت مدیون آیت الله هاشمی

    نه در دولت اصلاحات و نه در دولت اصولگرا و نه در دولت فعلی به شفت آنچنان نگاه ویژه ای نشد تا همچنان سال 1370 و دولت آیت الله هاشمی که شفت را شهرستان اعلام…

  • سلطاندوست بخشدار است یا مقیمی +سند

    بهرحال فرمانداری مهمترین مکان تصمیم سازی هر شهرستان می باشد و سایت فرمانداری نماینگر منویات و دستورات تیم اجرایی و به روزبودن آن تعهد کاری مجموعه فرمانداری را می رساند.