اقتصادی

  • رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شفت :

    ۱۲ اصله چوب قاچاق جنگلی در شفت کشف و ضبط شد

    رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شفت از کشف و ضبط ۱۲ اصله چوب جنگلی قاچاق و دستگیر دو نفر توسط مأموران یگان حفاظت این اداره در شهرستان خبرداد.

  • واکنش یک کارگر شهرک صنعتی به خبر پرداخت عیدی پایان سال؛

    عیدی کجا بود + سند

    یکی از کارگران شهرک صنعتی شفت مدعی شده است که نتنها از عیدی پایان سال به گرارگران خبری نیست بلکه با امضاء برگه مذکور کسی حق اعتراض هم نخواهد داشت .

چندرسانه ای