کد خبر: 82588

تاریخ انتشار: 1396/09/16 - 12:33

راه های شفت از زلزله خطرناک تر است

زلزله ای که هر لحظه از 24ساعت دارد مردم را تهدید می کند جاده های مواصلاتی به شهرستان است که بگفته محسنی فرماندار شفت 19 نفر در سال جاری جان خود را از دست داده اند.!

به گزارش صبح شفت، به زبان ساده می نویسم که چند روز پیش بود #زلزله امد و خیلی ها ترسیده بودن و به عناوین مختلف اظهار ترس میکردند .

اما انچه مسلم است زلزله با ان عظمتش که بعد از وقوع آن حتی نماز آیات واجب میشود،اندازه جاده های مواصلاتی شهر و شهرستان شفت خطرناک نیست!

مگر خسارت زلرله به شفت چقدر بوده و یا سالی چند بار ما را نوازش می کند؟ و یا بطور کلی ایا زلزله قابل پیش بینی و جلوگیری هست ؟

باور کنید نه قابل پیش بینی هست و نه قابل جلوگیری؛ اما انچه مبرهن و روشن است تعداد کشته های زلزله در شهرستان شفت در طول تاریخ کمتر از تعداد انگشتان دست است.

اما زلزله ای که هر لحظه از 24ساعت دارد مردم را تهدید می کند جاده های مواصلاتی به شهرستان است که بگفته محسنی فرماندار شفت 19 نفر در سال جاری جان خود را از دست داده اند.!

پس انچه که باید از ان بترسیم نه زلزله طبیعی است که خداوند حواسش به مردم مظلوم است. ان زلزله ای که باید از ان ترسید راه های مواصلاتی شهرستان است که 19 نفر از مردم را به کام مرگ گشانده است مردمی که شاید نان اور خانواده بودند و 19خانواده را از هستی ساقط کردن. وچه کوکانی که فقط و فقط به خاطر نبود جاده یتیم شده اند.

فرماندار شفت معتقد است که شهرستان نیازمند به پوست اندازی در بخش فرهنگ و عمران است. فرهنگ را نمی دانم شهرستان که از دیرباز به عالم پرور بودن مشهور بوده چگونه باید توجیه کرد اما در بخش عمرانی با ایشان موافق هستیم نه از ان جهت که عمران ما هوعمران تغییر کند بلکه معتقدیم که باید جنس مسئولان و مدیران عمرانی این شهرستان تغییر کند.

شهرستانی که یک راه استاندارد ندارد و طبق امار 19 نفر فقط در سال 96 کشته شده شدند بلاشک نیاز به پوست اندازی آن هم از جنس متولیان عمرانی دارد

حالا که نماینده ی مجلسی داریم که در کمیسیون عمرانی مجلس عضو است و دردی هم از جنس راه و عمران داریم مشخص است باید درمان ان را شاهد باشیم و ان هم نه صرفا به خاطر مردم مظلوم شفت بلکه بخاطر خود مدیران که مجبوراند هر روز این مسیر را بعد از مدیریت در شفت! به شهر های خودشان برای زندگی برگردند که خدای نکرده برای انان مشکلاتی پیش نیاید.

بنابرین زلزله واقعی جاده های این شهرستان هستند و نماینده عالی دولت به همراهی نماینده مجلس و مدیران باید خیال مردم را از این بابت راحت کنند .چرا که زلزله طبیعی ماحصل فعل و انفعالت درودن زمین و با ان عظمت هرگز اسیبی که جاده ها به مردم زده است را به مردم وارد نکرده و لازم است که در این بخش خانه تکانی اساسي صورت بگیرد.
مخلص کلام اینکه مردم شفت نباید از زلزله بترسند چرا که جاده ای در یک قلم فقط 19 نفر از خانواده ها را به کام مرگ کشانده است به مراتب مرگبار تر و خطرناک تر از زلزله است .

ارسال دیدگاه

چندرسانه ای