کد خبر: 82373

تاریخ انتشار: 1396/08/29 - 8:24

مراقب باشیم چه پیامی برای همه عمر به فرزندانمان می دهیم

وقتی بچه هایمان ما کار اشتباهی می کنند،بجای بدگفتن و توهین کردن آنان، راه و روش برخورد درست با مسئله را به آنان بیاموزیم تا هم اشتباهش اصلاح شود

به گزارش صبح شفت؛ بخشی از شخصیت بچه هایمان؛ نتیجه برخوردهای ندانسته و پیام های ناخواسته ماست.
وقتی بچه هایمان ما کار اشتباهی می کنند،بجای بدگفتن و توهین کردن آنان، راه و روش برخورد درست با مسئله را به آنان بیاموزیم تا هم اشتباهش اصلاح شود و هم نحوه برخورد درست و منطقی را در مواقع بحران بیاموزد و در بزرگسالی به یاد آورد و بگوید که پدر/ مادرم می گفت ” حالا که پیش آمده اشکالی ندارد حالا چه کار کنیم تا درست شود؟” که این موضع گیری به مشکل باعث اعتماد به نفس او می گردد تا با حداقل اضطراب و بدون عصبانیت مشکل را حل کند.

اما وقتی بچه هایمان با ارتکاب کوچکترین اشتباهاتشان با عباراتی چون “خاک برسرت، تو چقدر بی عرضه ای و یا اینکه یه کار درست نمی توانی انجام بدهی و…” مورد خطاب قرارمی دهیم این فرزندمان وقتی در بزرگسالی اتفاق بدی برایش می افتد اولین فکری که به ذهنش می آید که باید عصبانی بشود و در ثانی به خود می گوید “خاک بر سر من که نمی توانم یه کار درست انجام بدهم ، چرا من اینقدر بی عرضه و بدبختم؟”.این همان چیزی است که کارشناسان امر به آن ” گفتگوهای درونی” در هنگام رویایی با یک مسئله می گویند که در مورد اول منجر به گفتگوی درونی مثبت و بررسی راهکارهای منطقی و تصمیم گیری درست برای مشکل حادث شده می شود و در مثال دوم موجب نگرش منفی و غلبه هیجانات منفی و اضطراب و درماندگی شخص در مقابل مسائل ناچیز زندگی روزمره شده که می تواند پیامدهای منفی زیادی را در بر داشته باشد.
پس یقین داشته باشیم احساس و گفتگوهای امروز ما تبدیل به گفتگوی درونی فرزندمان در آینده خواهد شد. پس به قول دکتر شهرام اسلامی روانشناس کشورمان “مراقب باشیم چه پیامی برای همه عمر به فرزندانمان می دهیم”
سرهنگ باقر رجبی ویسرودی دانشجوی دکتری جامعه شناسی

ارسال دیدگاه

چندرسانه ای