کد خبر: 82276

تاریخ انتشار: 1396/08/23 - 7:14

برخی های دلسوزی هم بلد نیستند!

یادت نبود که هم وطنان تو از هرچیزی دنبال تسویه حساب های حزبی ،عقده گشایی های مذهبی ، ژست های روشنفکرانه و تجویز توهمات اذهان مریض خود هستند.

به گزارش صبح شفت؛ وقتی دلت لریزد و بغضت ترکید و سقف ها ارزوهایت آوار شد خودت را تنهای تنها احساس کردی… اما معصومانه دلت قرض بود و چشم به سوی افرادی بودی که تو سالها زیر موشک و گلوله از عزت و شرافتشان دفاع کرده بودی!

یادت نبود که هم وطنان تو از هرچیزی دنبال تسویه حساب های حزبی ،عقده گشایی های مذهبی ، ژست های روشنفکرانه و تجویز توهمات اذهان مریض خود هستند.

تو هم وطن من هستی با تمام وجودم غمت را روی شانه هایم احساس می کنم اما نرنج از کسانی که بجای یا علی گفتن و کمک به تو، یادشان امده، که چگونه حال رقیب شان را بگیرند …

تو از من خسته تری می دانم اما دلم به حال کسانی می سوزد که حتی دلسوزی هم نسبت به هم وطن خود را بلد نیستند و گاهی حرف های می زنند که دل همه را به درد می اورد رفیقم ..

هم وطنم دلت را به خدا بسپار و از این جماعت سیاست زده شاید ابی برایت گرم نشود.

ارسال دیدگاه

چندرسانه ای