کد خبر: 82069

تاریخ انتشار: 1396/07/29 - 7:33

مقصر خود ماییم….

اگر من مادر متعهد شوم كه با هيچ زندگي ام را نبازم ،اگر پدر حرمت اسمش را ميدانست و ميفهميد كه نام پدر كلمه اي ايست كه خيلي ها حسرت شنيدن اين اسم را دارند ،هيچگاه اهورايي كشته نميشد

سرکار خانم فروتن برای صبح شفت نوشت: با سلام و خسته نباشيد ،طي چندروز اخير خبرقتل كودك بيگناهي همه مارو ازرده خاطر ساخت و هركدام از ما به نحوي در اين مورد قضاوت كرديم ،غافل از اينكه ريشه همه اين مشكلات خودماييم ،اگر من مادر متعهد شوم كه با هيچ زندگي ام را نبازم ،اگر پدر حرمت اسمش را ميدانست و ميفهميد كه نام پدر كلمه اي ايست كه خيلي ها حسرت شنيدن اين اسم را دارند ،هيچگاه اهورايي كشته نميشد ،
هيچ مادري پيدا نميشود كه عاشق بچه اش نباشد ،كسي در اين بين از همسر اول مجتبي ياد نكرده ،خدا ميداند او چه روزهايي را تحمل كرده ،خدا ميداند به حق يا ناحق كسي از جنس خودش وارد زندگيش شده و شايد اه و نفرين يك زن بود كه باعث شد مجتبي رسواي عام و خاص شود ،
حرفم اين است وقتي من بعنوان يك زن به خودم ،به همجنسم رحم نكنم انتظار هرچيزي رو داشتن بعيد نيست ،وقتي دختر دوساله رو از پدر محروم كنم خودمم با رسوايي از ديدن پسر دوساله ام محروم خواهم شد ،
ميخوام بگم به اين خانوم كه وقتي با افتخار با مجتبي عكس گرفتي ،ايا يه لحظه هم فكر نكردي روزي مجتبي قول خوشبختي رو به كسي ديگر هم داده بود ،ايا فكر نكردي الان اون زن بيچاره با يك فرزند با ديدن اين عكس چه اهي خواهد كشيد ،،،،
ما خدا نيستيم و نميدانيم چه كسي مقصر هست اما فقط بترسيم از شكستن حرمتها ،از عادي شدن محرمات ،از هرچيزي كه اهش دامنگير خودمان خواهد شد ،
من يك زنم ،يك مادرم و هرروز درحالي همسرم روبراي رفتن به سركار بدرقه ميكنم كه نميدانم از شر همجنس هاي خودم زندگيم در امان هست يا نه ?
هرروز به خدا ميگويم خدايا اگر كسي زندگيم را ويران كرد ذليل و رسوايش كن ،و شايد همسر اول مجتبي هم همين دعايش بود.

به قلم خانم فروتن

ارسال دیدگاه

چندرسانه ای