کد خبر: 81423

تاریخ انتشار: 1396/06/17 - 12:36

150میلیون نه کوری را شفا می دهد نه دردی را دوا !

در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان شفت به شهرداری شفت و احمد سرگوراب باهم 150میلیون اختصاص پیدا کرده است؛ با 150 میلیون تومان نه کوری شفا می یابد و نه دردی دوا، امیدوارم که نماینده مردم، تدبیری اتخاذ کند چرا که در شأن مردم شهر و شهرستان شفت اینگونه اعتبار ها نیست!

به گزارش صبح شفت، در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان شفت به شهرداری شفت و احمد سرگوراب باهم 150میلیون اختصاص پیدا کرده است؛

شهرداری یک سازمان خودگردان است و خود این سازمان مردم نهاد باید خرج خودش را در بیاورد و بعبارتی دیگر هزینه این سازمان هم به دوش مردم است.

یعنی مردم شفت و احمدسرگوراب باید پول عمرانی و آبادی شهرشان را بدهند با قبولی فرض بالا باید چند نکته عرض شود:

اولین نکته: شفت و بطبع احمد سر گوراب شهری های محرومی هستند محرومیت انچنان در این شهر ها هویدا است که نیاز به ذکر شاهد مثال نیست با اینگونه تخصیص اعتبار از سوی مجریان دولت و… یعنی محرومیت و عقب ماندگی این شهر همچنان ادامه خواهد پیدا کرد یعنی مردم این شهر ها ندارند که بخواهند عوارض پرداخت کنند مدیران هم در این شهر زندگی نمی کنند بخواهد پولی بچرخد. پس فشار به مردم کارگر و … می اید که درصورت فشار، ما باید شاهد مهاجرت شهروندان به شهر های همجوار باشیم که این بطبع به نفع شهر و شهرستان نخواهد بود.

دومین نکته: اینگونه تخصیص دادن ها بعد از مطرح شدن جوانی از جوانان شفت بعنوان شهردار و عزم شورای تازه نفس برای ساختن این شهر صورت گرفته است، ای کاش حال که نماینده مردم در کمیسیون عمران حضور دارند سرانه عمرانی شهرستان شفت بهتر از دوره های گذشته میشد که نمایندگان مردم شهرهای شفت و احمدسرگوراب بتواند با فارغ بال به عمران آبادی شهر بپردازند.

مخلص کلام با 150 میلیون تومان نه کوری شفا می یابد و نه دردی دوا، امیدوارم که نماینده مردم، تدبیری اتخاذ کند چرا که در شان مردم شهر و شهرستان شفت اینگونه اعتبار ها نیست!

 

دیدگاه کاربران

نظرات در انتظار تایید: 2

کل نظرات :1

  • احمد

    تاریخ : 18 - شهریور - 1396

    مگه قبلا بودجه بیشتر بود امسال کم شده؟ًیا قبلا هم همین بود و این شورای جدید نمیدونستن ؟یا میدونستن و قول الکی داده بودن به مردم؟


    پاسخ

ارسال دیدگاه

چندرسانه ای