کد خبر: 81191

تاریخ انتشار: 1396/05/23 - 9:31

به مدافعان ناموس ایران بگو برگردند!

به مدافعان ناموس ایران بگو برگردند اینجا جماعتی هستند که یک روز فیش حقوق نجومی را نادیده می گیرند و فیش خط فقر تو را علم می کنند و یک روز دیگر می گویند ورزشگاه امن بسازید ما را با داعش چکار!

صبح شفت: به مدافعان ناموس ایران بگو برگردند به آنانی که کودکان شیر خواره خود را رها کردند.

به آنانی که  هنوز در صورتشان مو در نیامده مرد شدند.

به آنانی که از پشت میز دانشگاه درس را رها کردند و رفته اند.

به آنانی که اوراق امتحانی هنوز  انتظارشان را می کشد.

به آنانی که گفتند که برویم تا اب در دل مردم ایران تکان نخورد.

به آنانی که به جای تخت نرم خانه، شن های داغ بیابان را برگزیدند.

به آنانی که مظلومانه سر بریده شدند ولی امنیت ایران را فریاد زدند.

به آنانی که هنوز کودکانشان در نبودشان گریه می کنند.

به آنانی که  ناموس خود را به خدا سپردند تا از ناموس ملت ایران دفاع کنند.

به آنانی که…

به همه آنها بگویید برگردید یک عده  اینجا گرگ شده اند و  پارس می کنند و پاچه میگیرند.

یک روز فیش حقوق نجومی را نادیده می گیرند و  فیش خط فقر تو را علم می کنند.

یک روز دیگر  می گویند ورزشگاه امن بسازید ما را با داعش چکار!

یک روز دیگر طلب آب و صابون می کنند… یک روز هم عکس سلفی می گیرند تا دنیا به ریش ما بخندد به مدافعین حرم بگویید برگردند
اینجا تا به بلا گرفتار نشوند حرمت عافیت را نگه نمی دارند.

ارسال دیدگاه

چندرسانه ای