کد خبر: 78683

تاریخ انتشار: 1395/10/09 - 1:28

جنگ نرم

نظریه جنگ نرم طی دهه های اخیر وارد ادبیات سیاسی شده است. در این باره منسجم ترین کتابی که با عنوان Soft Power_ قدرت نرم_انتشار یافته به جوزف نای تعلق دارد.

به گزارش صبح شفت؛واژه جنگ نرم(soft war) دربرابرجنگ سخت(Hard war) کاربرد دارد البته گاهی به جای جنگ از واژه های تهدید یا قدرت استفاده می شود ولی در نهایت معمولا به یک مفهوم ختم می شود.

نظریه جنگ نرم طی دهه های اخیر وارد ادبیات سیاسی شده است. در این باره منسجم ترین کتابی که با عنوان Soft Power_ قدرت نرم_انتشار یافته به جوزف نای تعلق دارد.

وی معتقد است مبنای قدرت سخت یا جنگ سخت بر اجبار و مبنای قدرت نرم اقناع است او برخلاف بعضی از صاحب نظران,اقتصاد و دیپلماسی را در زیر مجموعه قدرت سخت قرارداده و تنها از رسانه به عنوان قدرت نرم نام برده است.

جنگ نرم در برابر جنگ سخت درحقیقت شامل هرگونه اقدام روانی وتبلیغات رسانه ای که جامعه هدف یا گروه هدف را نشانه می گیرد و بدون درگیری نظامی و گشوده شدن اتش رقیب را به انفعال یا شکست وا می دارد.

جنگ روانی, جنگ رایانه ای, اینترنتی, براندازی نرم, راه اندازی شبکه های رادیویی و تلویزیونی و شبکه سازی از اشکال جنگ نرم هستند.

جنگ نرم به وسیله کمیته خطر جاری در سال های پایانی دهه 1980 طراحی شد. کمیته خطر جاری در اوج جنگ سرد و در دهه 1970 با مشارکت اساتید برجسته علوم سیاسی و مدیران سابقه دار سازمان سیا و پنتا گون تاسیس شد.
پدیده جنگ نرم که هم اکنون به عنوان پروژه ای عظیم علیه جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین است در ساخص هایی مانند ایجاد نابسامانی اقتصادی,شکل دادن به نارضایتی در جامعه, تاسیس سازمان های غیر دولتی در حجم گسترده, جنگ رسانه ای, عملیات روانی برای ناکار امد جلوه دادن دستگاه اداری و اجرایی دولت, تعضعیف حاکمیت ایران از طریق روش های مدنی و ایجاد ناتوی فرهنگی متبلور می شود. واز زمینه های موجود در جامعه برای پیشبرد اهداف خود بهره می برند یا به طور مجازی سعی در ایجاد نارضایتی در نزد افکار عمومی و سپس بهره برداری از ان دارند/ فرامرز زمانی

ارسال دیدگاه