نصیری، نماینده سابق گرمی، گزینه استانداری اردبیل/ هاشم نیا در گیلان می ماند

در میان اسامی مطرح شده برای استانداری اردبیل، ناصر نصیری، نماینده سابق گرمی در مجلس شورای اسلامی از بیشترین شانس برای تصدیگری این کرسی برخوردار است.

به گزارش  صبح شفت به نقل از زندگی، بر اساس اخبار دریافتی، ناصر نصیری، نماینده دوره هشتم گرمی در مجلس شورای اسلامی، یکی از مهم ترین گزینه های استانداری اردبیل است.
وی یکی از نمایندگان نزدیک به طیف هاشمی رفسنجانی در مجلس هشتم بود و از ارتباط خوبی نیز با مسئولین رده بالای استان برخوردار است.
در همین حال، یکی دیگر از استانداران قطعی شده در دولت روحانی، هاشم نیا، استاندار گیلانف به نظر می رسد.
وی در حال حاضر نیز استاندار گیلان بوده و از ارتباط خوبی با برخی از دولتمردان برخوردار است.

پاسخ دهید

تبلیغات