مدیران بایدخود را با آهنگ توسعه و عمران شهرستان هماهنگ نمایند/ افزایش تولید نفت در دولت تدبیر و امید از نتایج برجام است فرماندار شفت با بیان اینکه به دنبال روزمرگی نیستیم گفت: مدیران شفت نیز بایستی خود…

اخبار روز