دانشجویان ایرانی ثابت کرده اند که بی هیچ چشم داشتی تنها در جستجوی حقیقت بوده اند تلألوی خون دانشجویان عزیزی که در 16 آذر به فیض شهادت نائل شدند ، آنچنان…

افتخاری 1263

مناسبتی

صداقت
دستگیری 16نفر در اجرای طرح پاک سازی نقاط آلوده در شهرستان شفت

فرمانده انتظامی شهرستان شفت از دستگیری16نفر در اجرای…

اخبار روز