وضعیت بغرنج اب شرب در روستای سالک معلم شفت/عکس طی کردن صبح ، ظهر و شب دسته از مردم برای تهیه اب؛ ان هم…

اخبار روز

چندرسانه ای